A néhai Tóth László


ORSZGÁGOS   SZAKELŐADÓ:

Bevezető: replica watches join-watch.me

Akiről még nem írtam,akit talán el is felejtettek, nem más mint a B14 PGS. Egyesület néhai Elnöke, volt ORSZÁGOS  SZAKELŐADÓ. Egy szolíd, halkszavú nagy tudású galambász az akkori Majakovszkij utcában - jelenlegi nevén  KIRÁLY  utca -.Aki heti tréningeztetésben,részesítette az Amerikai Temető környékéről kedvenceit.

Emlékeim szerint  az  1959  -  1960 - as  évek egyik kiemelkedő egyénisége egy kiváló versenyző,aki rövid időn belül mint élversenyző felzárkózott, az akkori nagyok közé.

Kik közé:

Borsos Pál

Kajári János

Távozott örökre: 1981 vagy  1982 ben egy zimankós februári napon,ahol néhány barátja vett tőle búcsút az Új Köztemetőben. Azóta az égi mezőkről figyeli a még rá emlékezőgalambászok jó és rossz cselekedeteit.

A mindenki Laci Bácsija, akkoriban a B02 egyesület tagja. Emlékeim szerint a B14 PGS. Egyesület Elnöke és nem utosó sorban  az ORSZÁGOS SZÖVETSÉG  SZAKELŐADÓJA

Idézet Laci Bácsitól:

" Az akkori Szövetségi vezetőnek elég volt, hogy csupán a kalapja legyen a fogason, már az tiszteletet váltott ki ".

A tiszteletet kiérdemelték.

Nem háborúztak, szaktekintélyek voltak, az akkori harmincasok, negyvenesek elfogadták, mit mondanak a hatvanasok, illetve a hetvenesek. Kiérdemelték a tiszteletet.

Igaz ma már nem sokan emlékeznek rá, nem fűződnek a nevéhez versenyek, talán a volt egyesületének tagjai is megfeledkeztek róla. SZOMORÚ !!!

Egy kis visszatekintés:

A mindenki Laci Bácsiját  nem csupán országon belüli versenyzők,de határainkon túl is kedvelték, mint szaktekintélyre néztek fel rá.

Bevezetőm után az Ő korabeli eredményei a teljesség igénye nélkül:

1,/ B-2-5-1954-57  kk Tojó

1958 -ban  kerületi Sampion        (1) első

1959 - ben kerületi Sampion        (4) negyedik

1959 ig  3.425  díj km. tulajdonosa

B02- Egyesület ,  B01.  Kerület.

2,/ B-2-5-1954-54 kk.Tojó

1956 - ban kerületi sampion          (3) harmadik

1959 ig   3.498 díj km tulajdonosa

Forrás:  PGS. 1960. Áprilisi újság

Geossens úrral történő ismeretségük:

Szoros kapcsolatot ápolt  GEOSSENS  Világhírű postagalamb tenyésztővel (: Laci Bácsi elbeszéléséből tudom az ismeretségük eredetét: )

Mind  Geossens úr  mint  Tóth László a galambtenyészeten túl díszmadár tenyésztéssel is fogllkoztak. Egy európai  díszmadár kiálításon ismerkedtek össze, melyet szoros barátság követett. Így kerültek közvetlenül GEOSSENS madarak Magyarországra, elsőként  Tóth Lászlóhoz bárki is az ellenkezőjét állítja.

Kapcsolatunk kialakulása:

A néhai Tóth Lászlóval történő kapcsolatunk  az  1970 es évek elejére datálódik, (. Laci Bácsi a Budapest VI.ker. -akkori  Majakovszkij, mai nevén Király - utca- Fővárosi Garázsipari Vállalat épületében - emlékeim szerint a  III. emelet padlásán élt szenvedélyének: )

Az időtájt én a Majakovszkij -u. 39 - ben éltem, mely szemben volt Laci Bácsi lakhelyével.

Egyik alkalommal a lakásom ablakán kitekintve, láttam, hogy falkázik egy 30- 40 db. ból álló postagalamb csapat.

Mint megszállott azonnal kerestem a galambok tulajdonosát.

Emlékszem tétován, bizonytalanul bókláztam a körfolyosón, mire  Manci Néni Laci Bácsi felesége (: egy vézna talán 40.kg. os Hölgy :) nyitott ajtót, de alkata ellenére nagyon határozottan  rá kérdezett " Kit keres fiatal ember? " Kissé megszeppenve, részemről bemutatkozásra került sor, amikor Laci Bácsi is megjelent.

Megjelenésemet invitálás követte,rövid beszélgetést folytattunk majd a galamb mustra következett,ahol megcsodálhattam a  Geossens  galambok leszármazottjait, valamint a Fábrykat.

A látogatások:

Mint  ZÖLDFÜLŰT  Laci Bácsi egy olyan kiemelkedő galambász társaságba vitt be,akikről ma már  csupán emlékeink vannak - ha vannak -

Rövid időn belül maguk közé fogadtak-

A B14 PGS. Egyesületbe már új tagként üdvözöltek,melynek összejöveteli helyisége a Budapest XIV.ker. Thököly-úton volt  egy kellően biztosított helyiségben.

Kik voltak a korábbi , majdani B14. PGS. Egyesület tagjai:

A teljesség igénye nélkül

Elnök:   Tóth  László

Tagok:

Antal Andor,Brehel László, Bíró József, Dákai Péter, Dénes János  Czigány Ferenc, Horsi Tibor, Jakab Károly, Jónás István, Kálazi László,  Lekner Gyula, Márföldi Gyula, Molnár István, Pálmai Gábor, Rákosfalvi István,  Riez Károly, Slezák Attila,  Szalai Sándor, Teizenhoffer József, Tihanyi József, Újházy Péter, Dr. Zalka Károly.  stb.

Visszautalva: mint  ZÖLDFÜLŰT meghívott Laci Bácsi egy külön baráti  társaságba is, akik akkoriban (2) két hetenként  a Keleti Páyaudvar Éttermében egy szerény vacsora mellett mesélték el élményeiket, tapasztalataikat. Őszintén megosztották  egymással véleményüket / kudarcaikat. Ezektől a nagytekintélyű,őszinte galambászoktól  az Ő szaktudásukból sokat lehetett meríteni. Nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy a szűk baráti körbe befogadtak, hiszen akkoriban még Budapesten néhány galambászt ismertem.

Kik is voltak ezek az országos hírű galambászok:

Bíró József,  Brehel László -kékcsoda gk.vezetője, DORDIN tenyésztő-, Kotek Károly - Anker Alfonz barátja,versenytársa -, Tóth László és én  Szabó Ferenc mint befogadott ZÖLFÜLŰ,aki ugyan a sorból kilógott.

A galambászok  MEKKÁJA:

Talán akkoriban a Majakovszkij utca jelentette a galambászok számára MEKKÁT. Galamb vételi szándékkal és tenyésztési / versenyzési  információ szerzés reményében többen megjelentek a Tóth  dúcnál. Nyári időszakban a körfolyosó szinte roskadozott a galambászok súly alatt.

Remélem jól emlékszem még több évtized távlatából Ceglédről  Czeglédi Sándor (: aki emlékeim szerint pincérkedett valahol vidéken: ) szinte gyakori vendég volt  Laci Bácsinál.

Laci Bácsi akkoriban

már szinte minden versenyt megnyert,megnyerte az egyesületében a  "RETEK" nevű madarával.

Ez a madár olyan valami volt,mintha  derékban ketté lett volna törve,mint a kígyó vonszolta maga után a hátsó fertályát.Talán többen likvidálták volna,de Laci Bácsi látott benne valami megfoghatatlant.

A RETEK nevű madár:

Miért kapta ez a kiváló HÍM versenymadár a retek nevet?

Laci Bácsi elmondása szerint lakásának körfolyosólyán ülve zsíros kenyeret fogyasztott retekkel,amikor  is oda sétált hozzá kedvenc verseny madara.

Laci Bácsi egy db. retekkel kínálta meg kedvencét,amely azt elfogadva további adagot követelt rendszeresen. Nos így kapta meg Laci Bácsi kedvenc HÍMJE a  RETEK  nevet.

Mit tudott a  RETEK nevű Hím madár:

Nos a B14. egyesület tagjai tudatában voltak azzal,ha a RETEK nevű madár beksarazásra került,ott, akkor, az egyedűli nyerő , rajtakívül nem lehetett más , mint  a RETEK.

Ez a kiváló versenymadár rövid - közép és hosszútávon verhetetlennek bizonyult,akár szélsőséges időjárási viszonyok között is.

Ha a hőmérő higanyszála kiakadt a melegtől, ha zuhogott az eső, ha a jegenyefák a földre hajoltak, - akkora szél volt - , a RETEK nyert csak nyert és mindig  meglehetősen nagy előnnyel.

Laci Bácsi tenyésztési módszere:

A  Fábry  madarakat  Laci Bácsi keresztezte a  Geossens madarakkal, de  DOBOS  Istvántól is szerzett be  a " BRONZE FÁBRYKBÓL" (: melyek Dr. Zalka Károlytól származtak: ) vérfrissítésre. A tesztelt,eredményes utódokat vissza vitte az eredeti  Geossens  törzsre. Így egy  All- Round törzset alakított ki magának.

Minden évben  16.db fitalt nevelt,ebből  4.db. -ot  választott ki (:ui. vesztesége éves viszonylatban 3-4 db. madár volt: ) a többit barátai között szét ajándékozta.

Nem szabad azonban megfeledkezni egy kiváó  Fábry  származású Tojóról sem, melynek tulajdonosát  Kálazi Lászlóban vélte Laci Bácsi felfedni.

Ez a  Fábry származású 530 as gyűrűszámú madár azonban  FODOR  József (: Kispest, Villanytelep : ) galambásztól ült be fiatalon a Tóth dúcba,melynek tenyéssz értéke szinte felülmúlhatatlannak tűnt a későbbi évek folyamán. Ezen gyűrűszámú madárnak későbbi boldog tulajdonosa lehettem.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Egy  kis  kitérő:

Tóth Lászlóval  és feleségével  MANCI Nénivel családi jó barátság alakult ki. Fogta a ZÖLDFÜLŰ kezét és a vidéken  - akkoriban -lévő galambjaimat kiegészítette, fínomította. Igyekezett Budapesten számomra versenyzésre alkalmas dúcot keresni.

Így kerültem kapcsolatba a Budapest VII. ker. Kertész - útcában élő  MOLNÁR  István galambásszal,akinek akkoriban a galambdúcában már madarak nem voltak.

A  Molnár féle dúcot már nem vettem igénybe közben Budafokra kerültem, ott éltem szenvedélyemnek.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Az  ANKERI  elismerés:

Idézet  Anker úr tollából:   "  Egy olyan kerületben mint  Budapest I. a tíz legjobb verseny galambból (6) nem kis szó. Tóth László sporttársunk évről évre feljebb tornássza magát a díjlistákon. Állománya szinte egyazon vérből kitenyésztett egységes anyag, versenyzési technikája kimagasló,persze mindig jobbak és jobbak az eredmények is "

" Róla mindig azt hallani, nem, hosszútávúak a galambjai "

Nos  Berlinbő  1181 galamb közül  4-ik,  Rostokból  621 közül (3) harmadik, a pontversenyben pedig szintén harmadik a kiváló Borsos és Kajári után .

Forrás: Anker Alfonz  könyve:  1960. augusztus havi újságból írott cikkben   Idézet befejezve.

Megjegyzés:  Tóth László már évtizedekkel azelőtt rokontenyészetet folytatott,melyre fentebb már utaltam. A díszmadár  tenyészetben alkalmazott tenyésztési tudását  fínomította galambjai között is. De  Geossens úr is rokontenyésztést folytatott,melynek eredményeit folyamatosan értékelték .

Tóth László versenyzési technikája:

A korabeli időkben hétmérföldes léptékkel túl lépte kortársait versenyzési technikájával, ezt bátran állíthatom. Versenyzési technikáját a teljesség igénye nélkül vázolom .

1,/ A tükör rendszer alkalmazását használta versenymadarainál - a hímeknél -

2,/ Már abban az időszakban elektromos légteret alakított ki a dúcában (: gyengeáramú módszerrel: )

3,/ Tojásokat átfújva, rovarokat helyezett el  a tojásokban és tíznapos  tojásról versenyeztette a tojókat.

Zárszó:

Ritkán találkoztam, ilyen kiváló, őszinte, nagytudású személyel - galambásszal -. Még sok esetben ma is igazak azon állítások,melyek a néhai Tóth Lászlótól hangzottak el  annó.

Legyenek azok versenyzési, tenyésztési felvetések. A galambok eü.- ben felvetett problémáira,azok megelőzésére. Ma is  sokan alkalmazhatnák eredményesen módszereit.

Nagy kár, hogy elment,de remélhetőleg néhányunk emlékeiben még   t a l á n     él.

Szerkesztette:                             Szabó Ferenc - picollodúc -

Fotókat készítette.                      Szabó Ferenc

audemars piguet replica watches https://www.apreplicas.me