Dr. Wilhelm Staub


EGY ÚJ CSILLAG
A BELGA POSTAGALAMBSPORT EGÉN
JOS THONE, AS-BÓL

Jos Thone 34 éves, vidám, optimizmussal téli fiatalember. Már fiatal gyerekkorában "megfertőzte a galambbacilus", mivel édesapja is galambtenyésztő volt. Mikor Jos 14 éves lett, a család As-ba költözött, ahol megismerte a neves te nyésztőt, cartier replica watches Thomas Peeterst. Kezdetben csak kisegített a Peeters dúcban (takarított, segített a bekosarazásnál és a gyűjtésre szállításnál), pár év eltelte után átvette a Peeters dúc menedzselését és közben, mint az életben lenni szo­ kott, beleszeretett Peeters lányába és feleségül vette.

A tanulóévek után 1991-ben nyílt lehetősége Jos-nak saját otthon és saját dúc építésére. Rövid idő alatt elérte a belga ,,Allround Champion" (Általános Bajnok - a szerk.) címet, mivel a rövid, a közép- és hosszú távon is igen eredménye­ sen versenyzett.

1991-1995-ig összesen 126 első helyezést szerzett. 1991 és 1992-ben 26, 1993-ban 30, 1994-ben 25, 1995­-ben 45, 1996-ban több mint 30 első helyezése volt.

Ilyen csúcsteljesítmény után a régi legendás neveket el lehet "felejteni"!

Jos totális özvegységgel versenyez. Négy csapattal indul, az első csapat minden hétvégén 700 km-ig repül, a második csapat minden második hétvégén repül 600-700 km között, a harmadik csapat abszolválja a nemzeti programot, míg a negyedik csapat a nemzetközi hosszú távú versenyekre van felkészítve. Ez a versenyzési szisztéma jelenleg egé szen egyedi Belgiumban, teljes egységet kíván a galambok és a tenyésztő között, aki minden galambot ismer és tudja, hogy mire képes. Ő győzelemre tör mindegyik galambjával és nem erőszakkal elveszíteni őket. Ezt csak igen erős szelekcióval lehet megvalósítani, ennek alapfeltétele, hogy szupergalambokkal kell rendelkezni.

Jos a jelenlegi állományát két kivételes hímre építette fel. A hosszú és a több napos hosszú távú versenyekhez az "Oude Diego" (B-82-5248481) az alap, aminek a származá­ sában csak nemzeti és nemzetközi hosszú távú verseny győztesek szerepelnek, maga is sok híres nemzeti és nem­ zetközi győztes galamb apja

A rövid és a középtávra küldött galambok őse a "Super­ man" (B-82-5192253 Janssen), amely 1986-ban első ász galamb volt a KBDB-ben. (KBDB - Királyi Belga Postaga­ lambsport Szövetség - a szerk.) Ez a két hím volt keresztez­ ve a "Molenaar" középtávú, illetve a "Gouden Grijs" hosszú távú törzzsel, eképpen sorozatban keltek ki a szuper­ versenyzők.

A leghíresebb fia az "Oude Diego"-nak a "Diego Arman­ do Barcelona" (B 83-5060602), amely valószínűleg minden idők egyik legjobb versenyzője Barcelonából (1099 km), az alábbi eredményekkel:

1985 14.-ik nemzetközileg 17060 galambból.
1986 9.-ik nemzetközileg 18076 galambból.
1987 622.-ik nemzetközileg 21545 galambból.
1988 295.-ik nemzetközileg 21194 galambból.

De " Diego Armando Barcelona" nemcsak  jó versenyző, hanem egy remek örökítő is, tőle származik a "Vincent" (B-90-5247765), amely 1994-ben Barcelonából 368.-ik lett a nemzetközi mezőnyben 11214 galambbal szemben, de ebben az évben 107.-ik international Perpignanból (948 km) is 14283 galambból.

Hasonlóan mutatta klasszisát egy lánya a  "Poco Diego" (B-92-5000631), amely már egy évesen 13.-ik nemzetközi­ leg Barcelonából 6591 tojóból, ami egyben a 65. helyezés 33145 galambbal szemben, de 1994-ben is 138.-ik lett Barcelonából a nemzetközi mezőnyben, 1995-ben 15.-ik 20936 konkurensből.

"Superman" legeredményesebb fia a B-87- 5161887-es, ez egyben apja olyan neves galamboknak, mint a "Tyson" , a "Witpen 040", a "Flos" és nem  utolsósorban a "Fortuna". A tojó "Fortuna" (B-93-5010010) 1993-ban provinciát ászga lamb volt a középtávon és a híres Bourgesi versenyen egy autót nyert. Ezekkel a szupergalambokkal, a legmodernebben felépített dúcokból, az éveken keresztül gyűjtött tapasz­ talatokkal Jos Thone, - aki computer szakember és tanár -, nagy valószínűséggel a jövőben is meghatározó egyénisé­ ge lesz a belga postagalambsportnak


Forrás: POSTA GALAMB SPORT XLIV. évfolyam 11. szám.

IWC Replica Watches www.topguntime.me