Abdai - F10 - megemlékezés


Ezen megemlékezésre azon apropó adott okot, a posta egy meghívót hozott részemre,mely meghívó szerint   2010.  Augusztus.  31-én  az  F 10.  - Abdai - Postagalamb Egyesület, megalakulásának  50-ik  évfordulóját ünneplik az  Abdai Delikát kft. Gulyás csárdájában.

swiss replica watches

Az  ünnepségre Tatabányáról igyekeztem,ahol ezen nap folyamán több mint  40. fős vendégtársaságában  Horváth  János  ünnepelte  születésnapját.

Abdán a gyönyörű faburkolatú étterem teljesen megtelt a meghívottakkal, ahol is az aktív postagalambászok  -  on kívül a prominens személyek gyülekezete - polgármesterek, újságírók - is képviseltették magukat.

Az ünnepség a kora du.-ni órákban kezdődött, ahol a bevezető köszöntőt követően az egyesület elnöke  Szűcs Gyula értékelt,köszöntötte a megjelenteket,majd a Postagalamb  Szövetség Elnöke  - FCI  alelnöke - Bárdos István úr mondott köszöntőt. Szólt a megjelentekhez,kiemelte azt a tényt, hogy ezen a szinte történelmi jelentőségű összejövetelen látni lehet az Önkormányzatok képviselőit, Polgármestereit., a Kisalföld szerkesztőjét - Rimányi Zitát , az Abda - i Hírlap szerkesztőjét - Somogyi Évát. A hölgy lapszerkesztőket,a segítőket,az egyesület vezetői  virágcsokorral köszöntötték.Köszöntötték még a szomszédfalu Polgármestereit mint Király Pétert,Rácz Róbertet. A Szövetség elnöke beszédében kiemelte, hogy nem is emlékszik rá,mikor volt egy egyesületi összejövetelen ennyi polgármester,prominens személy. A szövetség elnöke örömének adott hangot, hogy egyre többen ismerik el a postagalambászokat mint civil segítő sportembereket.

A megemlékező ünnepségen képviseltették magukat a  11- es Győr - Rába Versenykerület vezetői,képviselői is.

Köszöntőt mondott még az abdai  polgármester  Szabó Zsolt, aki kiemelte, méltatta a korrekt együttműködést a postagalambászokkal, mint civil szervezettel. Szabó Zsolt Polgármester úr segítkezett a díjak átadásában  Szűcs Gyula egyesületi elnöknek.

Jelen volt a  11-es Tagszövetség Elnöke  -  Scheily Gábor, Markó Dezső - a Tagszövetség Versenybizottságának Elnöke - Földing Norbert a Tagszövetség Titkára.

Mielőtt azonban a lényegi dolgokat részletezném egy kis történelmi visszatekintéssel folytatnám szokásomhoz híven.

A b d a   győrtől  Észak - Nyugatra a Rábca és a Mosomi - Duna  által kialakított hordalékkúpon, a Győr - i medence egyik legmélyebben fekvő területén helyezkedik el. Határát a régi folyómedrek helyén csodogáló erek és holtágak szabdalták. Maga a Rábca egy festőien szép hely, melyet a legkiválóbb festőművész alkotásain leki szemei előtt megjelenő, de vásznain sem tudna szebben megalkotni.

A település   OBADA  nevén a  XIII. században lett megemlítve. Abda nevét  1153.  II.Géza végrendeletében említi, melyet Sziciliába küldött követének küldeményében lelhető fel. Történelminek nevezhető az  Abda - i híd, mely ősi vámszedő hely volt.Ezen a hídon küzdött meg V. István a Győr ellen támadó Cseh Ottakárral.

Történelmi, de szomorú hír, hogy   1566- ban Tahi Ferenc  (: Zrínyi Miklós : ) sógora,valamint Battyán Boldizsár itt vették át  Salm gróftól a szigetvári hős fejét,melyet Musztafa Török nagyvezér a következő levéllel küldött:

"FOGADD SZÍVES HAJLAMOM JELÉÜL LEGMERÉSZEBB VEZÉRETEK FEJÉT "

A néphagyomány szerint az Abda - i hídon haladt át  1702. május 24.-én a fogságába hurcolt II-ik Rákoczi Ferenc kocsija,amikor egy ott halászó katona egy harcsát ajándékozott a fogolynak.Rákóczi a halat vissza dobta a vízbe és e szavakt mondta:

"Magyarok Nagyistene, add vissza a szabadságomat,mint ahogyan én visszaadom ennek a halnak a szabadságát "

A település  1830-as években az árvizektől sokat szenvedett,ezért régi helyéről a  székeskáptalan által adományozott  Pityer - Dombra költözött. A település régi helyét egy emlékkápolna őrzi.

Az  Abda - i átkelőt 1849. június.28..-án   Pöltemberg hadtestéhez tartozó  " Kossúth " nevét viselő honvéd zászlóalj védelmezte.A túlerővel szemben,azonban csupán egy félórát tudták a hídfőt tartani.

Ebben a Panerai Luminor Base Replica csatában a honvédek vesztesége:  33. halott,  77. sebesült,   273.  katona volt. Az  1886 - 1893  közötti folyamszabályozáskor,a mederásákor elhantolt katona maradványokat találtak,akiket közös sírba helyeztek el, a régi falu emlékét őrző Kápolna előtt.

Emlékükre emelt  OBELISZK -en az alábbi felírat olvasható:

"Borulj le óh magyar, mert

Előtted szent e hant:

Szabadság vértanúi

Nyugszanak itt alant !

Istenség légy velők

Jogát e hazának

S megválták nemzetök:

-1849. VI. 28.

Ide kívánkozik még egy másik szomorú,gyászos hír is. Hiszen Radnóti Miklóst Rábca folyó partján végezték ki  1944. Novemberében a munkaszolgálatos társaival egütt.Az exhumáláskor Radnóti utolsó  versét esőkabátjának zsebében találták meg.

A történelmi visszatekintést követően mai témával folytatom írásomat,melyben elősször is  köszönetemet fejezem ki Farkas Ferencnek aki ezen egyesületi összejövetelre meghívott.

Ki is   ez     a    F a r k a s    F e r e n c  ?

Egy nagyon aktív sportember fiatal kora ellenére,aki családapa is.A postagalamb sporton kívül más szenvedélye is ban. A ló a lovak.Igaz egy a postagalambokhoz közel áll,hiszen a Ló és a postagalmb kromoszóma száma alig tér el egymástól.

A galamb bacilus már gyermek korában megfertőzte Ferencet, melyből azóta sem tudott kigyógyulni.


Tudomásom szerint  2000-ben lett tagja az Abda - i  F10. egyesületnek,amikor is önzetlen segítséget kapott sporttársaitól. Nevezetesen Szűcs Gyula és Kertai Lászlótól.Eredményeit előre lendítették a néhai Kovács Ferenctől behozott  (: Luxemburg - i : ) és bekeresztezett galambok.

Jelentősebb eredményei:      2005.- ben   Tagaszövetségi első díj, Egyesületi általános és hosszútávú bajnokság.

2009. -ben  A   11.-es Tagszövetség hosszútávú bajnoka -Crwitcből pedig országos első díjjal remekelt,melyet  Süveges András önzetlen segítségével ért el.

A megemlékezések egy részéből  - beszámolókból -  Süveges András személyének értékelése kimaradt,nem mondták el, hogy  pl.: mennyire  aktív,intenzíven segítő az András,aki teljes mellszélességgel segíti a postagalambászok azon táborát,akik a segítségét igénylik.

Szerkesztői észrevételezés:

A közelúltban akadtam egy cikkére,melyet  Alpha Vet Állatgyógyászati Kft. havi információs lapja közölt le Süveges interjúja ként.Nevezetesen a VITAPOL,azon belül a Huminsav postagalambokra,mint élőszervezetre gyakorolt hatását boncolgatta egy szakértővel,aki mindenben igazat ad  Süvegesnek mint gyakorló felhasználónak,alkalmazónak.

Megjegyzés egy kis kitérővel:

Tudvalévő, hogy a Huminsav a földi élet biológiai - kémiai -geológiai bomlástermékei.Itt és most gratulálok Süveges Andrásnak - talán megengedik nekem - a Postagalambász Társadalom nevében is -

(: Ezen cikkel - a huminsavval - talán más alkalommal foglalkozni fogok bővebben : )

Ezt a színvonalas ünnepséggel összekötött díjkiosztót bizonyára nem tudták volna megrendezni a szponzorok közreműködése nélkül mint pl.:  Csigó László alpolgármester közreműködése nélkül,aki személyesen is szponzorálja az egyesületet.

Külön köszöntötték  GERGÓ András urat a Pannónia Kincse Leader Egyesület elnökét,akinek segítségével az F10. Abda - i Postagalamb Egyesület       740.551,- ft.-ot nyert a pályázaton.

Az egyesület összetartó,eredményesen kiváló közösségi munkát végez.Eredményesen versenyeznek,hiszen vannak kerületi egyéni díjasaik.Az egyesület kiválóan szerepelt az Országos Maraton klub versenyein is.Maraton bajnokokat avattak,egyéni díjasokat sb.stb.

A köszöntőket és  értékeléseket a díjak átadása követte:

Egyéni egyesületi díjlista:                    Cinovec. 2010. 07.11.

1,/ Szűcs Gyula           1. csap. Hu09-11-4402  H.   1070,58 m/p

2,/ Rebenek Imre         1.csap. Hu07-50-27372 H.  1063.27 m/p

3,/ J.Varga Attila        1.csap. Hu09-11-44263 h.   1061.30 m/p

A  verseny  F10. egyesületi csapatbajnoksága.

1,/ Rebenek Imre        1. csap.            5. helyezés           258,42 p.

2,/ Szűcs Gyula          1. csap.            5. helyezés           230,14 p.

3,/ Vida István            1.csap.             5. helyezés          222.64 p.

A díjak átadását estebéd követte,melyet a Gulyás Csárda gárdája készített elő és szolgált fel,mindenféle finomságokat.Mindenki ehetett, ihatott kedvére,a bőség zavarában voltunk.Az estebédet követően zene,tánc következett,ahol a megjelentek egy része mulatott,táncolt.Az idősebb sporttársak - sportbarátok -élményeiket,kudarcaikat vitatták meg nagy elánnal.

Szerkesztette:    Szabó Ferenc  picollóduc.

Fotózta:            Szabó Ferenc

.