Galambászati Kulturtörténeti Kitekintés:


Egy kis galambászati történelem:

Forrás: Galamblexikon.

Sorozatomat azon galámbászoknak szánom,akik igénylik a Kulturtörténeti kitekintéseket a galambok vonatkozásába:

A galamb háziasítása a Közel- Keletről indult, a sumerok i.e. 3000 táján a Tigris és az Eufrátesz által közrefogott termékeny területet,ahol később létrejött  BABILON virágzó birodalma.

Különbözö nemzetek másként ítélték meg a galamb hasznosítását pl. gyógyítás,hírközlés és a babonák szempontjából. Ebből elősször is G Ö R Ö G O R S Z Á G O T  emelem ki:

Görögországban a szirti galamb  régóta honos. Homérosz Odüsszeiájában is írt már galambokról,hogy pl. hálóval fogták őket. A swiss replica watches foglyul ejtett galambok sanyarú helyzetét Pénelopé szolgáinak sanyarú  sorsával állítja párhuzamba a szerző. Szophoklész ( i.e. 497-406) írásában  Philoktétész miután egy szigetre vetődött az ott elejtett galambokkal táplálkozott. az i.e. V. századból származó bizonyítékok igazolják,hogy  az ókori GÖRÖGORSZÁGBAN már i.e. II évezredben is tenyésztettek galambokat. Szophoklész az egyik művében a ludak mellett a galambokat is úgy emlegeti,mint az ember " háznépének" tagját. Plátón i.e.427-347 Theaitétoszában a galambtenyésztést az emberi  felismerés és kreativitás mintapéldájának tartja. Démokritosz i.e.460-370 is részletesen írt a galambtartás fortélyairól. IDÉZET:  " Aki galambok tenyésztésébe kezd,semmi esetre se válasszon fiatal egyedeket,hanem inkább olyan párokat,melyek már gyakorlottak a költésben"

Megjegyzés: Talán ma is igaz. www.rolex-chat.com

A fiatal galambok húsa mellett a galamb trágya is keresett volt. Attikáról származnak olyan sírkövek,amelyeken galambfigurákkal játszadozó gyermekek képe látható.A galamb a szelíd nőiességet,gyermeki tisztaságot jelképezi.

Az  ókori  kultúrák galambtartási szokásai közül talán a görög hasonlít leginkább a maihoz. Arisztotelész leírásában az áll,hogy csak alapos megfigyelés után pároztatták a különböző galambokat. Athénaiosz ( i.e. II. század ) szerint különösen a sziciliai galambot kedvelték a görögök. Hérodotosz i.e. V. század így ír a fekete galambról: Van olyan tenyésztő aki több különféle fajtályú galambot is tart, és mindezek igen sokféle színben  pompáznak.

A vadgalambok befogása a görögöknél is igen népszerű volt.A galambokat széles körben alkalmazták postagalambként is. Az erre vonatkozó legkorábbi feljegyzések i.e  VI. századból származnak. De biztos bizonyítékkal az ókori attikai  komédaíró Pherekratész szolgál i.e. V. század második felében,aki ezt írta: "küld el a galambot,hogy hozza el az üzenetet " Erre a célra az éppen költő tojók voltak a legalkalmasabbak. Mások mondták, hogy Taurosztenész magával vitt egy fiatal nőstény madarat,amelyik frissen kikelt, csupasz fiókákat hagyott hátra. Győzelme után  Taurosztenész egy bíbor szalagot kötött a tojó lábára,aki még aznap vissza tért Piszából  Aiginába a kis fészeklakóihoz.

Az antik görögök a hírközlés mellett kultikus szempontból is hasznosították a galambot Számos istenüket Dionét vagy Aphrodité szerelmét, Adóniszt, de magát Aphroditét is akit az állati és növényi termékenység előmozdítójának tartottak,galambáldozattal tisztelték.

A fehér galamb: replicas de relojes

A fehér galambot a szerelem,a báj és szépség istennőjével azonosították. Pl. a galamb áldozattal nem csak a szerelmüket engesztelték, hanem  a galamb áldozattal  a szerelem istennő Aphrodité jóindulatát és közbenjárását is igyekeztek megnyerni.

Az ókori görögök ügyes bajos dolgaikban isteneikhez fordultak tanácsért,javaslatokért. A galambot a jósok is használták

A fekete galamb:

Hiedelmeik szerint a fekete galamb mutatta meg, hol kell  Zeusz tiszteletére szentélyt építeni Dakarisz -1963 - írta le a mondát,miszerint  Mandülaszt, a pásztort egy galamb figyelmeztette nehogy kivágja Dodona ,a híres  jóshely szent tölgyét.A fa Göröország második legrégebbi kultikus " emléke" volt a népi hiedelem szerint az istenek székhelye.A galambok replicas de relojes tag heuer viselkedését a szentély papjai is figyelemmel kísérték, gyakran  ebből következtettek isteneik akaratára. A galamb mint  orákulum,jósképességét,tanácsát dinasztiák alapításakor vagy pl. háborúk előtt is gyakran igénybe vették.

Róma:

Folytatás következik - feldolgozás alatt -

www.unapwatch.com