Parlamenti Ünnepség


Parlementi Ünnepség:

Mottó: Gondolataim kristály tiszták,melyek vízben nem oldódnak.

Gondolataimat szertném megosztani az általam nagyrabecsült galambász társadalommal - kapcsolódva a  2012.december.15  -  Parlaminti Ünnepi Nagygyűlésen elnhagzott beszédekhez.

Először is elismerésemet és köszönetemet fejezem ki a Szövetség azon vezetőinek akik erőn feletti munkájukkal profi módon szervezték meg ezt az ünnepséget. Megszervezték,idehívták a Nemzetközi vezetőket,a hazánkat képviselő nemzetközileg elismert galambászokat.

Külön ünnepi hangulatot adott az Ünnepi Ülésnek az, hogy ezt az ünnepséget a Magyarok Szent Házában rendezték meg,ahol először is a Magyarok Imája  - Nemzeti dal csendült fel. Elismerésüket fejezték ki a Nemzetközi Prominens személyek,de egyértelműen ez csendült ki az általuk elhangzott elismerő előadásaikból.

A 130 - www.bloglista.net éves megalakulásunkat,kellő tisztelettel köszöntötte a Nemzetközi Postagalamb Szövetség alelnöke, a Szlovák Postaglamb Szövetség elnöke, a Szerb Postagalmb Szövetség elnöke , és a hazai meghívott vezető személyiségek is.

Nem hagyhatom ki, hogy  Szövetségünk  Vezetése nevében - Bárdos István  Úr  Szövetségünk Elnöke, aki a Nemzetközi Postgalamb Szövetség első számú alelnöke is - kellő tisztelettel köszöntötte a néhai  ANKER ANLFONZ húgát,abból az alkalomból, hogy eljött és megtisztelte Ünnepi Nagygűlésünket. Köszöntő szaviban méltatta Anker Alfonz - Nagymester Nemzetközileg elismert munkásságát,melyet hátra hagyott az utókor számára - Ezen munkája nemzetközileg is  elismert szakirodalomnak számít. Ezen elismerő szavak után olyan oklevelek és egyéb tárgyak kerültek átadásra,melyeket a meghívott prominens  személyek adtak át. A meghívott vendégek közül a Sportminisztérium helyettes Államtitkára hosszan méltatta a galambok szerepét,és elismerését  fejezte ki, hogy ez a nemes és szép sport " össze köti a jobb és bal oldalt "

Szinte egybehengzóen elismerésüket fejezték ki a sportunk nemes  volta iránt a gödöllői alpolgármester, a budapesti VII.ker. - i.  alpolgármester,aki utalt a közeli jövőben megrendezendő Postagalamb Olipiára,melyet hazánk rendez meg.

Az ünnepség kiemelkedő színfoltja ként értékelem  GYULAI JÓZSEF  előadásait,melyet mondhatnám egyes előadó művészeket is megszégyenítő formában adott elő.Az ünnepi gyűlés befjezéseként felhangzott a  SZÓZAT.

A galambászatot kellően nem ismerő emberek,de talán eme nemes sportot lekicsinylő mondások azt a meggyőzödésemet erősítik, hogy nincsennek tisztában a galambok kultúrtörténetével.. Nos  akkor  kezdem egy kis kultúrtörténeti kitekintéssel,abban a reményben, hogy a tisztelt galambász / madarász társadalmat nem úntatom túlzottan írásommal.

Már az óegyiptomi civilizációban is komoly szerepük volt a galamboknak. Feljegyzések / írások megemlítik az Izraeli szokásokat, a görögországi történéseket,hogy  milyen szerepet töltöttek be a galambok a római kultúrában, a Keresztyénségben. Az ünnepi előadásában GYULAI JÓZSEF  megemlíti,de el is szavalja   Assisi Szent Ferenccel kapcsolatos csodálatos versét a galambok közös kapcsolatáról.

V e g y ü k   sorba:

Kultúrtörténeti  kitekintésként,először is, hogy a galamb háziasítása a Közel - Keletről indult. A  sumerok i.e.  3000 táján vették birtokba a Tigris és az Eufrátesz által közrefogott termékeny területet,ahol később Babilon virágzó birodalma jött létre.Ebben az időben a sumér kultúrában a gyors röptű galambok a király dicsőségét is szimbolizálták. Amikor a hajósok  tájékozódni akartak a távoli vizeken a száraz föld távolságáról / irányáról, galambokat engedtek fel,melyek nyomban a száraz föld felé vették útjukat.

Az egyik meghívott vendég köszöntőjében utalt az özönvíz történetére,hiszen már a   sumer mitológiából is ismert,de  NOÉ  történetében megemlíti a mitológiából ismert történetet,aki az esőzések elmultával hollót, majd háromszor galambot engedett ki a bárkából.Harmadszorra a galamb volt az amely egy olajággal tért vissza a csőrében.

De tovább folytatva  i.e. 5000 körül a Tigris és az Eufrátesz vidékéről származó agyagleleteken is galamb  látható,  " melyek egyértelműen az anya istennőt a kísérő állatokkal jelenítik meg. "  Tehát a galamb szerepe már ekkor felértékelődött és idővel " a magna mater " az az a "nagy anya" szent állataiként tisztelték a galambot. A magna mater egyik alakja a görög mitológiában tisztelt föld anya " Gaia Istennő" ott vannak a galambok az óegyiptomi civilizációban i.e. 3000 ből vagy a gemnika masztájában  i.e, 2300 ban is szerepük van a galamboknak. Szerepük van a vallástörténetekben a galamb az Isten szellemének szimbóluma,melyet később átvettek a Keresztények is. Pl.  a Szent lelket fehér tollú galambként ábrázolják. A babilóniai Talmudban pl. " Isten lelke galambként lebegett a vizek felett". A talmud szerint Isten kedvenc madara a galamb volt. De folytassuk tovább: Görögországban a szirti galamb már  régóta honos,hiszen Homérosz Odüsszeiájában már galambok szerepéről ír.

A római kultúrában a galamb nemcsak isteni szimbólum volt (: a szépség,tisztaság,erénység,hűség jelképe: ) hiszen ekkor már a galambot futárszolgálatra is használták,de maguk a római katonák polgári célokra is egyaránt. A kereszténység európai kultúrtörténetében az antik jelentéstartalmán túl vallási,teológiai és művészeti irányzatok témájává vált.

A négy evangélium közül a legrégebbiben  MÁRK evangéliumában olvashatjuk, hogy Isten szelleme galamb képében szállt le Jézusra, amikor János megkeresztelte a Jordán folyó vízében.

A szózat így hallatszott az égből:   " Te vagy az én szeretet Fiam benned telik kedvem " Mk.1.11 - de Máté evangéliumában is olvasható  Mt.3.16. Az Újszövetségben mi is  jelképezné isten szeretetét - mint a galamb -

Tovább folytatva vallástörténeti szempontokat:  Jézusnak a Szentlélektők való fogantatását is galambbal hozták összefüggésbe.A középkori ábrázolások szerint Jézus fogantatásakor a Szentlélek galamb alakjában száll  Máriára.

A Szentek legendáiban is többször találkozunk olyan eseményekkel,ahol Isten akartának megfelelően nem angyalok,hanem galambok szerepelnek.Hova tovább folytathatom pl.: Assisi Szent Ferencről is számos legenda kering,hiszen többek között értett az állatok nyelvén és prédikált nekik,de különféle ábrázolásokon elsősorban galambok társaságában. Szent Ágoston a galambokról azt írta  " Igen békeszerető,nem rabol,nem gyilkol, nem tépi szét áldozatát " A kereszténység szimbolikája ként az emberi lelket is fehér galambbal azonosítják.

Az európai néphitben,majdnem minden nemzet hagyományában nyomon követhető a csodálat a szinte mágikus tisztelet a galambok iránt. A galambok szerepe a gyógyításban is így Pliniusnál a galambvér,Lambert leírásaiban a későbbi középkorban is.  " Galenus" roppant mód ajánlja pl. a galambhúst a naplopóknak és így tovább de jelen vannak a Grimm mesékben is.

Térjünk ki a közeli  múltba a katona galambok jelentőségeire röviden:

Már  946  ban Olga kijevi hercegnő  Iszkorosztnyent a Dreljan  várát ostromolta,azonban az ostromoltak makacsul tartották magukat.Majd a támadók visszavonulásuk előtt az egyik hadvezér javaslatára galamboknak lábára égő zsineget kötöttek,melyek berepültek a védők várába,ott a zsúp szalma és nádfedeles faházak valósággal lángba borulta. De tovább folytathatnán a hírvivő galambok történetével is. Hiszen Országunkban kis mértékben  I. István Király idejében felhasználták a galambokat hírszolgálatra. De fokozódott a hírvivő galambok szerepe a Francia -Porosz háburú után más hadvezetés  részéről is. A farncia  példa  Osztrák - Magyar Monarchia hadvezetőségét is komolyan kezdte foglakoztatni  1884 - ben. Szerepet játszottak a galambok a második világégésben is. Jelentős szerephez jutottak a krimininalisztikában is. A kémszolgálatra alkalmas galambokat pl. a németek tenyésztették ki.

Szerkesztette:   Szabó Ferenc

Forrás: Kölönböző szakirodalom

tag heuer carrera replica watches