Versenygalambok tenyésztése:


Kezdő galambászok részére:

Mottó: Gondolataim kristálytiszták, melyek

vízben nem oldódnak.

Ácson jártam egy postagalamb tenyésztőnél,aki előre megtervezett precizitással, tudományos alapokra helyezve,tenyészti postagalambjait.Állatenyésztői precizitással tenyésztett galambjai,ma már Nemzetközi szinten is eredményesen megállják helyüket,öregbítik a Magyar postagalamb tenyésztők hírnevét.

Rövid bevezető után: szokásomhoz híven a település történelmi bemutatásával kezdem. Hol is található ez a település? Nos az M1-es Autópálya közelében Komárom-Esztergom Megye északi sarkában. A település nevét az Árpád korban letelepedett királyi szolgálatban álló ácsokról kapta. Első írásos említés  1138 ból való " OLT " majd  1292 ből " Villa Alch " formában. A település már a római korban is lakott volt.  1540 ben  a falut a törökök teljesen lerombolták véglegesen csak 1643 után népesült be. Az Eszterházyak szereztek itt nagy birtokot,majd a XIX század második felében a Zichy család. A Napóleoni háborúk idején Batthyány Fülöp vezette Vasmegyei lovasezred Ácsnál ütközött meg a Franciákkal. A szabadságharc során a komáromi vár közelsége miatt  több véres csata színhelye volt a település.

Ki is lehetne más ez a nagy tudással  (:genetikai felkészültségű ) rendelkező tenyésztő mint KAJTÁR  Attila  (: 2941.Ács, Dugonics-u.15.: ) aki elsődlegesen is a Genesiologia (: tudományos fejlődéstan : ) érdekel, és sikeresen alkalmazza tenyészetében.

előzetes egyeztetés után fogadott szépen berendezett otthonában. Attila, már türelmetlenül várt minket, hiszen kissé elkeveredtünk a városban. Menetközben már a - még nem látott - kiváló tenyésztő munkásságáról társalogtunk.

Rövid bevezető beszélgetés, kávézás után a galambmustra következett. Attila galambjai teljesen zárt rendszerben vannak elhelyezve,amit egy közlekedő folyosó választ ketté. Mivel Attila tartós külföldi munkái miatt kedvenceit zárva tartja, úgy rendezte el madarai elhelyezését, hogy könnyebbséget jelentsen a madarak ellátása. Ebből következik, hogy kedvenceit  távolléte alkalmával - Attila két, három hetente egyszer tér haza -  időt,fáradságot nem kímélve felesége látja el, Attila intelmei alapján. A galambmustra után interjú következett Attilával

Attila, mikor fertőződtél meg a galamb bacilussal ?

Válasz:  Ő az már meglehetősen rég volt. Emlékeim szerint  14 - éves koromban kerültem elősször kapcsolatba a galambokkal. Akkoriban a díszgalambok nyűgöztek le. Mint általában az lenni szokott több féle galamb került hozzám. Voltak Keleti Sirálykák,kormáromi bukók. Ez a korszak nem nevezhető tenyésztésnek, inkább valamiféle játékot űztem a színekkel, a formákkal. Már ebbe az időszakban nagyon foglalkoztatott egy gondolat. Pl. mitől lesz az egyik ilyen, a másikmeg olyan. A komolyabb tenyésztésről, genetikáról fogalmam sem volt.

Mikor kezdtél foglalkozni az állatenyésztéssel behatóan, és a genetikával:

Az idő multával Bábolnára kerültem dolgozni, ahol konyhafőnökként lehetőség nyíllott számomra  neves genetikusokkal megismerkedni. Egy kiemelkedő személyel kerültem rövid időn belül kapcsolatba a Tetra Világ fő genetikusával  LORENZ úrral.

Majd az ismerkedés,kapcsolatbővítés tovább folytatódott,hiszen szívtam magamba az információkat, mint a szivacs a vizet. Szomjúságot éreztem a nemes tudomány iránt. Mondhatom barátomtól Dr. Pászti Györgytől rengeteget tanultam a genetokáról. Most is hálával tartozom neki, / nekik hiszen  hosszú éveken át türelmük volt kérdéseimre válaszolni. Időt, fáradságot nem kimélve fejemet az általa szerzett tudománnyal tágította. Nagyon fontos volt amit tőle tanultam " a fejed nem kompjuter,nem adat tárolásra való, arra ott vannak a füzetek,jegyzetek,illetve a számítógép " A fej gondolkodásra való "

A kapcsolat építést tovább folytatttam. A sors,szerencse, úgy hozta, hogy sikerült megismerkednem Dr. Horn Artúr professzor úrral és a nagy mesterrel, Anker Alfonzzal. Ez egy csodálatos sikersorozat volt,hiszen nem mindenkinek adatott meg,hogy ilyen kiemelkedő,nagytudású személyiségekkel kapcsolatba kerüljenek, - tőlük - önzetlenül segítséget kapjanak,tanácsokkal lássák el tudományos szinten.

Igen ez nagyszerű időszak lehetett,de mikor kerültél kapcsolatba a postagalambokkal:

Nos a postagalambokkal a sajnálatos Paramixó járvány idején kerültem kapcsolatba. Némi szerénység nélkül elmondhatom, hogy én voltam az egyetlen ember,aki ebből a sajnálatos katasztrófából profitálhatott.

Meglepő:     Hogyan tudtál ebből profitálni ?

Hát ez úgy kezdődött,hogy egy ismerősöm megkeresett azzal a kéréssel,segítsek a Győri Kerület Postagalambászinak,hiszen nagy bajban vannak. Megjelent a galambok között  valami kórság, csavargatják a fejüket,hullonak mint a legyek,de nincs ellene semmi féle gyógyír. A bábolnai ismeretségem kapcsán kérésüket tudtam teljesíteni,hiszen a  La Sota törzsből kitenyészett  H. vakcinát megtudtam szerezni,mely a baromfi pestisre volt kitenyésztve.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Megjegyzésként egy kis kitérővel szolgálok:

Paramixóvírust a Német Szövetségi Köztársaságban    1982 - ben észlelték először, a vírus okozta járványos betegséget galambokon. Egy nagy nemzetközi fajtagalamb kiállítás kapcsán lépett fel a betegség  1982 - 83  telén. Az utazó - versenyidőszak megindulása után, 1983 nyarán már a postagalambokon is számos megbetegedést észletek jelentős veszteségekkel. A galambok paramixóvírusa a tipikus baromfipestis - Newcasttle disease - vírusával közeli rokonságban áll. A vírus tovaterjedése állatról- állatra közvetlen érintkezés útján követlkezik be vagy közvetve kórokozó tartalmú porral. Ezt a port a rovarok, legyek, szúnyogok, kisemlősök - patkány, egér, , - de emberek is közvetíthetik. Ezért fontos volna,hogy  a galamb dúcokba történő belépés alkalmával minden esetben fertőtlenítővel ellátott lábtisztítón keresztül és külön arra a látogatásra szánt köpenybe lépjen be az idegen, de még az állatorovos is.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A vakcinázás utána a betegség szinte egy csapásra megszünt,tehát a vakcinázás eredményes volt. A kór megszünte alkalmával a Győri és Győr környéki  postagalambászok hálásak voltak, ( vagy nem ? ma már men tudom megítélni, hogy ezt hálának, vagy büntetésnek tudjam be : ) Nos a néhai Schaub József és Máj Árpád felajánlott részemre 10 - 10. db. fiatal postagalambot, melyet    1984 - ben meg is kaptam. Ezt követően  1985 - ben megkezdődött számomra egy versenysorozat,melyet ugyan siker nem koronázott. Mindössze (2) két helyezést értem el,azt is a 20 %  végén. Némi csüggedés után ugyan,tovább folytattam - már fertőzött voltam a galambszeretettel - a galambászkodást,nem adtam fel. Sokat nézegettem a galambokat, tűnődtem,úgy láttam az egyik olyan mint a másik,mégis mitől lehet a teljesítmény különbség ? !  Sajnos semmi okosat nem tudtam kiokoskodni. A sors úgy hozta, hogy Máj Árpádnak sertés tenyésztési problémáival is kellett foglalkoznom. Tenyéssz kocákat szeretett volna vásárolni. Ebben az időszakban  30. -as tenyéssz koca állományom is volt. Ekkor a Bábolnai Mezőgazdasági Kombinát háztáji partnere voltam. Takarmányozási és hozamfokozó teszteléseket végeztem háztáji körülmények között. Árpi Bácsinak természetesen a legjobb vonalból adtam süldőket,amely egy hosszú barátság kezdetét jelentette.

Beszélgetésünk természetesen a galambokra terelődött,ekkor már kardinális kérdés volt számomra,hogy az általuk felajánlott és megkapott galambok nem teljesítenek nálam úgy mint náluk, hiába a jó származás. Megpróbálom Árpi Bácsit idézni " Attial Te mafla vagy, miért nem hasznosítod a sertés tenyésztési tapasztalataidat " Ettől kezdve heti szinten találkoztunk,konzultáltunk és itt is magamba szívtam minden mondatát mint a szivacs a vizet. Lassan az eredményeim javulni kezdtek, hiszen az állattenyésztési tapasztalataimat alakmaztam a postagalamb  tenyésztés területén is. Látványos fejlődés követekeztt be, hiszen  1989 - ben már (8)db. galambom került be az országos kiállításra.A galambok kiállításának felkészítésében azonban még tapasztalattal nem rendelkeztem,de ekkor is segítettek,azok akik nagy tapasztalattal rendelkeztek a felkészítés terén. Ki is lehetett ez a személy,hát nem más mint a tatabányai  Horváth János akinek ezennel is köszönettel tartozom, hogy a kiállítás felkészítésének rejtelmeibe beavatott. (: Ma is állítom,hogy Ő az Ország leg felkészültebb, leg őszintébb, de a leg eredményesebb versenyző galambász lehetne, ha betegsége nem korlátozná nemes munkájában: )

Miért kerültél külföldre, hiszen idehaza is megfelelő egzisztenciával rendelkeztél:

A rendszerváltás hozta  magával. Kénytelen voltam külföldön  megélhetést keresni.Kezdetben Ausztriában majd Németországban.

Hogyan tudtál meglenni galambok nélkül ?

Hát nem igen tudtam létezni galambok nélkül. Szabadidőmben, gondolataimban a postagalambok, az  ÁSZOK megkeresése volt nálam kardinális kérdés. Úgy kezdődött, hogy kaptam cca. 20 évre visszamenőleges Die Briftauben újságot. Ezek az újságok még akkoriban nem csak az ÁSZ galambokat adták hírül,hanem azok származásait is közölték. Ezeket olvasgattam,tanulmányoztam (:hiánypótlásként éjszakákban nyúlóan ) és rájöttem, hogy az ÁSZ galambok többsége rokontenyésztésből, és keresztezésből származik.Ez volt az a pont amikor véglegesen eldöntöttem, hogy rokon tenylszteni és kerszetezni kell.

Értem: de hogyan fogalmazódott meg benned pl. a rokonytenyésztés melyik formáját választod:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Attila nyilatkozata: Mielőtt a rokontenyésztésre kitérnék hivatkoznom kell arra, hogy  kapcsolatba kerültem egy Nemzetközi galambtenyésztési konsultáns párossal. Nevezetesen  Silvió MATTACCHIONE és társaival,akik híresek arról hogy személyre szabott tanácsokkal lássák el a hozzájuk forduló galambászokat.

Silvio MATTACCHIONE tanulmányait a kanadai University of Waterloon  folytatta. Tanára volt Dr.Eddi EVANS aki maga is sikeres  galamb tenyésztő volt. Hangsúlyozták, hogy az Apai, Anyai vonalak a leg értékesebbek, melyek ritkák.  Miért ?  Az érthetőség kedvéért:  egy galambnak mondjuk  csak  25. pár génje van. Vegyünk egy tenyéssz párt alapul. Ennek a variációs lehetősége   33.500.000, - ez azt elenti egyetlen pártól ennyi genotipus kapható. Sivio Mattacchino azt vallotta a galambászok többsége soha nemlesz BAJNOK, még akkor sem ha dúcuk tele van világ klasszisokkal.

Ennek hiányát abban látja, hogy az általa  (9) kilenc pontban összefoglaltakat a galambászok nem ismerik. Azt vallja a galambászok többsége  " VAK VEZET VILÁGTALANT "

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nos ekkor elhatároztam, hogy rokontenyésztéssel fogok foglalkozni.

Döntésem az volt, hogy a rokontenyésztés minden formájával foglakozok. Azt sportgalambászok között ( mint felvetést ) teszteltem. Arra a következteésre  jutottam,hogy a sportgalambászok nagy többsége idegenkedik a rokontenyésztéstől. Arra hivatkoznak, hogy időre, nagy létszámra volna szükség,ezért elvetik ennek a lehetőségét. A magam részéről azonban abban látom a a fő problémát ( nem  idő és létszám dominál ), hogy nem megfelelő módon végzik a rokontenyésztést. Az első mutáció (: Mutáció: Latin: változás,az élő szervezet sajátságaiban,külsejében jelentősen és ugrásszerűen megváltozást hoz : ) megjelenésénél elvetik a rokontenyésztés gondolatát is,mondván ez nem járható út.

Alapító elv:  Ki kell,hogy térjek a mutációra részletesen mondta  Attila.

Ugyanis a tudomány még nem fejtette meg a mutáció okát teljesen,de rész eredmények már vannak.

Ami biztos:  A  sugárzás, a kelési idő alatt történő hőingadozás, mutációt eredményez. Az igaz, hogy a rokontenyésztés is eredményez -het mutációt. Ezért az késztetett arra, hogy egy olyan rokontenyésztési formát találjak,mely ezt nem eredményezi, de folyamatos verseny galamb tenyésztést tesz lehetővé.  " Siker Tudást követel "


Akkor mi a baj a rokontenyésztéssel ?

---------------------------------------------           ..........   ------------------------------------------------

Megjegyzésem: " Tenyészteni tudni kell, mondta egy általam nagyra becsült tatabányai kiváló versenyző / tenyésztő, amikor több évet várt egy fakó tenyész hímre "  Kérdésem akkor az volt hozzá. Ilyen madarat más tenyésztőtől is tudtál volna beszerezni. Miért kellett éveket várni egy madárra ? Válasza az volt - talán igaza  volt - azok nem biztos,hogy tudnak tenyészteni !

----------------------------------------------.......................-------------------------------------------------------

Attila véleménye szerint  summásan   semmi ! A baj a tenyésztőkel van. Addig nem beszélhetünk tenyésztésről, míg a tenyésztő nem ismeri fel, hogy egy adott egyed milyen öröklési formán esett át. Ehhez viszont az ősök alapos ismerete szükséges.

Bármilyen  állat rokontenyésztésével foglalkozó szakirodalmat forgatunk, mindegyik hangsúlyozza, hogy a mutánsokat (: Latin: a rokon fajtáktól, vagy fajoktól elütő  egyed ) és recesszíveket ( Latin. rejtett,lappangó tulajdonság,jelleg: ) ki kell a további tenyésztésből zárni! Sajnos ezt nem teszik a postagalambászok. Pl. két kk. galamb párosításából kelt kék utód a továbbiakban értékltelen.

Ha ezt felvetem ,mi is a válasz ?  Miért ?  " Lehet, hogy ez lesz a jó "  Ez igaz,de ha a kk. ősre akarunk rokon tenyésztést folytatni,akkor ez a galamb csak növeli a heterozitást, ( Görög: olyan keresztezett valami - növény vagy állat -, amely az ősöktől ellentétben eltér,szaporodik: ) ezért a tenyésztésből ki kell zárni.

Attila: Te nem is folytatsz tenyésztést reccesszíves örölési módra:

De igen folytatok,de csak kisérlet ként egyes klasszis családok újraélesztésére, és ha még biztatóak is a jelek,ez akkor is csak kísérlet. Tehát szeretnék ezekből kiindúlva egy olyan rokontenyésztési módot kipróbálni,melyet nyugodt szívvel ajánlhatok kezdő galambászoknak.

Folytattál ezzel a módszerrel sikeres rokontenyésztést,ha igen mi lett az eredmény:

Igen. Sikeres rokontenyésztést folytattam két hímmel pl. a  WUNDER VAN HAACHT vonalamból,melynek csupán két eredményét mutatom be. Az éves hosszútávú Tojók országos listáján  34 - ik galamb ebből kelt.

Mik ennek a Tojónak az ősei:

A teljesség igénye nélkül:  Nagypapa  2 x  Wunder Van Haacht, Nagymama:  1 x Wonder Van Haacht.

Apa:  2 x Wunder Van Haacht (: 75 % ban azonos az előző Hímmel )

Anya: Az előző párosításból származó Tojó.

Igaz ugyan ezzel a tenyésztési módszerrel tenyésztett madaraknál (: a Wonderboly vonalamnál: ) már láthatóak a rokontenyésztési károsodások. Ez elgondolkoztatott, és arra a következtetésre jutottam, hogy egy újabb Hímet vonjak be a vonal tenyésztésbe.

Attila: ez eddig rendbenvan:

Érdekelnek ezekután engem / sokakat az úgynevezett  háromszög tenyésztési módszereid.

Tudom intenzíven foglalkozol ezen tenyésztési módszerrel és mi ez:

Igen  mint említettem,újabb Hímeket vontam be a tenyésztésbe,tehát ez már az úgynevezett háromszög tenyésztési módszer. Azt gondoltam, hogy újat fedeztem fel.Azonban rá kellett jönnöm,hogy koránt sem,hiszen ezt a módszert már sikeresen alkalmazzák a haszonállat tenyésztésben. A szakirodalmi adatok és a saját tapasztalataimat összegezve,hasonló eredményeket tapasztaltam.

Előnye: Ha pl. beállítok  három kiváló minőségű - örökítő - Hímet és egymás után sorban mindig az előző párosításból származó Tojóval párosítom őket - természetesen a sorrendre ügyelve - akkor a rokontenyésztési károsodás sokkal később jelentkezik. Ennek következtében biztosított a folyamatos versenygalamb tenyésztés, ez mellette szól.

Hátránya: Mindig a tisztasorú származékot a  nyolcadik  generációban lehet elérni. A szoron rokontenyésztéssel addig ezzel a  24 - ik generációban lesz tisztasorú származékunk. Ez a tenyésztési módszer a Tojókkal is végrehajtható. Itt nem jelentkezik a recesszív öröklődési hátrány,mivel bármelyik őstől is van  az  jó géneket ad tovább. Ebben az esetben mindig lesz annyi heterózis hatás, versenyképes utódok származzanak ebből a tenyésztési formából. Ebben a formában a rokontenyésztési károsodás csupán hosszú évek után jelentkezik, mivel ez a tenyésztés is előbb vagy utóbb  erős  rokontenyésztésbe torkollik.

Levezetés:                    (A) Hím  folytatás,   (B) Hímmel, és végül a  (C) Hím következik:

Alap Tojó párosítás,                  X                    A      Hímmel

F1       X    B  Hímmel

F2    X        C  Hímmel

F3   X          A  Hímmel

F4    X          B  Hímmel

F5     X          C   Hímmel, majd  folytatjuk nemzedékeken kersesztül.

Ezen eredményen felbuzdulva kezdtem bele a következő tenyésztési formába:   Mi is ez a tenyésztési forma ?

Szintetikus tenyésztés: Ez a tenyésztési forma szintén haszonállat tenyésztésben alkalmazott módszer,mely viszonylag gyors  eredményhez vezet.

Módszerem: Négy (4) Maratonos  bajnok galambból építek egy családot. Vagyis,  (2) kettő Hím  és (2) Kettő Tojó bevonása alkotja a család alapítását. Ezek semmiféle rokoni kapcsolattal nem állnak egymással. Nagyon fontos, hogy  négy különböző  fenotipust képviseljenek. Ezen leszármazottak   F2  generációját erőssen meg kell versenyeztetni. A legjobb fenotipust kiválasztva testvér párosítások következnek, legalább (5) öt generáción keresztül. Ezután ezeket keresztezésre használni, más rokon tenyésztett vonalakhoz.

Attila :  tudom, hogy a Bábolnai Mezőgazdasági Kombinátnál takarmányozási referens is voltál, ezért kérem, hogy beszélj nekem a takarmányozásról:

Rendben,de talán azzal kezdem " jó galamb,hát jó galambot kell tartani " Ezt azok mondogatják,akik a felhalmozott tudásukat nem kívánják közreadni, vagy éppen galambot akarnak eladni. Sokan vásároltak jó galambot, jó sok pénzért - talán  20.000,- Ft.  is adtak egy  megközelítőleg  0,5 kg. húsért -, vagy  lényegesen többet,de az eredmény elmarat. Az eredménytelenség okát  másutt kell keresni, pl. egészségi állapot nem megfelelő, a nem megfelelően összeállított replicas hublot tréning porgram, vagy éppen a nem megfelelő takarmányozás. Képzeljük el, valójában vásároltunk egy náhány db.  kiváló képességgel rendelkező postagalambot,de ezek nem megfelelően lettek takarmányozva. A teljesítmény nem megfelelő,mert útközben elfogy az energiájuk, így egy csomó pénz,idő és munka kárba vész. Megvagyok győződve, hogy a siker nem mindig a genetikai  alapoktól függ. A siker leginkább a célszerűen irányított takarmányozáson alapszik.

A legtöbb tenyésztő megvan győződve, hogy a rövidtávú versenyekre szénhidrát kell,a hosszútávú versenyeknél a galamb szervezetének zsírra van szüksége. Azonban az   USA - ban elvégzett kutatási eredmények mást mutattak, melyet Dr.John GEORGE és munkatársai végeztek el.

A galambokat két csoportra osztották:

Az egyik csoportot úgy etették, hogy szervezetükben magas szénhidrát mennyiség legyen, a másikat pedig úgy, hogy szervezetükben magas legyen a zsír tartalom. Minden más egyezett.,elhelyezés, tréningezés. Rövid- közép távon eltérés az eredményben nem mutatkozott,azonban a hosszabb és középhosszú távnál az eredmény jelentősen eltér a magasabb zsírtartalommal rendelkező audemars piguet replica versenygalambok előnyére. Azok a galambok,melyeknek szervezetében a zsírtartalom  8 - 9 % között volt, eredményességük kívánni valót nem hagyott maga után. Azonban amikor a zsírtartalom 10 % fölé emelkedett,drasztikus visszaesés következett be. Nos felvetődik,hogy mennyi energiára van szüksége a postagalambnak egy eredményes repüléshez. Vannak kutatási eredmények  pl.: A takarmány 5 % túli zsírtartalomnál a postagalambok jobb teljesítményt mutattak  200 mf. feletti távolságoknál, míg ezalatt a szírtartalom alatti galambok gyengébb eredményt mutattak.

A másik nagyon fontos:

1,/ Az étrendbeli magas zsírtartalom, csökkenti a máj zsírtermelését.

2,/ A magas fehérjetartalom szintén csökkenti a máj zsírtermelését.

3,/ A magas szénhidrát tartalom növeli a máj zsírtermelését.

Összegezve a   10 % feletti zsírtartalomnál a máj megdöbbentően csökkenti a zsír termelését mint egy  40 % al is. Ha a madarakat magas szénhidrát tartalmú takarmánnyal etették,az nem csökkentette a zsír termelését. Tehát tisztázandó mennyi energiára van szüksége a galamboknak.

Mikor a verseny megkezdődik a madarak a szénhidrát tartalékot használják fel,az első fél órában. Gyakorlatikag a sprintek itt szerzik meg előnyüket,mivel tovább képesek  anaerob mozgásra és itt repülnek a leg gyorsabban. Később  a galambok nem sprint repülést végeznek. A galambok később mint egy öt  órán keresztül egyenletes sebsséggel repülnek. Később keményítőre van szükség a galamb szervezetének. Ilyen pl.  " amilopectin " a viaszos  Waxy kukorica, keményító tartalma   99 %  ban  amiloprctin . Óriási különbségek vannak kukoricák között:  Legalacsonyabb  érték:   59,9  %, Legmagasabb érték:   64,8 %.

Beépítési ideje az izmokba   36 - 48 óra fajtától függően. Divatossá váltak az úgynevezett ráetetések, pl.: a földimogyoró. A földimogyorót a verseny előtt  36. órával érdemes adni, a 36. órai feltöltődés miatt.Helytelenül terjedt el,hogy a galamboknak a versenyrepülés ideje alatt nincs szükségük fehérjére,helyette inkább zsírt,szénhidrátot kellen tamkolni. Azonban a hosszú és kétnapos versenyek során a tejsav képződés által okozott izomsérülések helyreállítása végett fehérjére van szüksége a szervezetnek. A postagalmbokat fel kell készíteni minden eshetőségre és megfelelő üzemanyagot kell  tárolni szervezetébe. A postagalamb sport hasonló a  Forma 1  - hez. Ha keveset tankolsz nem érsz célba, ha sokat megterheled a motort. Meg kell találni a megfelelő arányokat.

" A mesterek művészete az etetés, a Mestermű a verseny eredménye " Idézet de Klack- Belgium -

Takarmányozás:

Tudom, hogy a takarmányozás kérdése kardinális kérdés nálam is,ezért az a véleményem, hogy szükséges az egyéb vizsgálatok,kutatások eredményeinek felvázolása, Pl.: mit és mennyit etessünk különböző távolságú versenyeken.Egyáltalán kiszámítható - e, mennyi energiára van szükség.

A válasz egyértelműen   IGEN:

Ha tudjuk,hogy mennyi a zsírtartalma az etetett takarmánynak, ha tudjuk, hogy mennyi energia kell egyórai repléshez,ha tudjuk a verseny repülési időtartatmát,akkor kiszámítható.Kutatási eredmények a következőre  jutottak. A galambok repülésük első tíz percében kizárólag csak a szénhidrátot használták. Ezt a fehérizmok tárolják és közvetlenül hozzáférhetőek. Amikor ez kimerül a következő ötven percben, a vérben tárolt úgynevezett vérzsírokat használják fel.Majd a vörösizmokban tárolt zsírok szolgáltatják az energiát a hazarepülés során. Ez  97,5 % ban telítetlen  szírsavat tartalmaz. Az úgynevezett könnyű zsírokat a szervezet állítja elő a szénhidrátban és zsírban gazdag gabona magvakból.

Egy példa:  Ha a takarmány keverékünk  9 % zsírt tartalmaz,ez egyenlő  18.gr.zsírral,ez viszont már sok, lelassítja a galambot. zsírtartalom:                              Rövid táv =  4,3                                                      Középtáv  7,8

fehérja tartalom                               "            10,-                                                             "       14,5

K cal/per 35.gr

Takarmány naponta                          "           95,-                                                             "      120,-

A jó takarmány bel tartalma: Szénhidrát:   60 %  -   70 %,  Zsírtartalom:    2% - 5 %, a többi ráetetéssel oldható meg,ha szükséges az időjárás és a várható repülési idő függvényébe. Viszont figyelembe kell venni galambjaink életfunkcióihoz szükséges energiát is.

Árpa és az állati fehérje: Az érkező galamboknak elsősorban fehérjére van szükségük a sejtek kijavítására. Valamint szénhidrát az energia háztartás gyors helyreállítása céljából.Erre az árpa kiválóan alkalmas,de ezenkívül az árpa rostanyaga semleges tisztító hatású is.Az emésztőrendszeren áthaladva átszűri a béltartalmat - bélflóra  helyreállításban is szerepe van - Az állati fehérjék beépűlésének ideje kettő órát vesz igénybe,ezzel szemben a növényi eredetű fehérje   24 - 48 óra idő alatt épül be a szervezetbe.

Kérlek Attila vázold fel a takarmány kiegészítők szerepét is milye hatásuk van az élőszervezetre:   Vegyük  pl.  a MÉZET: ez az ami ebben a pillanatban említést érdemel, hiszen  Loyd Percival a kanadai testnevelési intézettől,az Amerikan Bee Journal  1955. októberi számában olyan következtetéseket közöl,melyben a méz hatását boncolgatja. Néhány táplálékot és italt   1 - 10 - es  skálán értékelve:    Méz: 9,   Szőlőcukor: 7,5,   Kukoricaszörp: 7,-,   Nyerscukor: 6,-  ,   Tisztított cukor: 4,5-,  értéket mutatott.

Tehát a MÉZ  ideális módon elégíti ki a sportolók / sportgalambok energia szükségletét,valamint a szervezet gyors helyreállításában is jelentős szerepe van. Igen magas az energia tartalma,kiváló energia forrást képez, pl.:  fruktózt és egyéb ásványi anyagokat. (:tehát ásványianyagok,vitamínok és probiotikumok : ) Az ivóvízbe keverése azonban nem veszélytelen:a fertőzőgombák szaporodásuk érdekében ugyanis az edényfalára tapadt  fruktózt a saját szaporodásukra használják. Egy másik fontos tény,hogy a fruktóz használatánál a legmagasabb a máj zsírtermelése,ahol a gyorsan metabolizálódik. Ez viszont biztosítja a gyors és hatékony anyagcsere folyamatot. Figyelemre való tény,hogy a fruktózból való zsír termelése meghaladja az összes többi szénhidrát termelés együttes szintjét. Ez lehetővé teszi a plusz üzemanyag tankolást,különösen a kemény távolságok esetén.

Még kérem, hogy néhány szót ejtsünk a vitamínokról,az ásványi anyagokról:

Nos igen: Amit a vitamínokról tudni kell. (: Vita - amino = az élethez szükséges : ) Olyan tápanyagok,melyek elengedhetetlenül szükségesek az élőszervezet működéséhez.Az élőszervezet csak bizonyos vitamínokat képes előállítani.Többségüket csak táplálkozással tudjuk a szervezetbe juttatni.Ezért nagyon fontos a vitamínban gazdag takarmányozás.

Vitamín hiány: Ha az élőszervezet bizonyos ideig nem tud vitamínt előállítani vagy nem jut elegendő vitamínhoz,vitamín hiány lép fel.Vitamín hiány,és ásványianyag hiány esetén felborulhat a belső egyensúly.

Tünetei: Levertség, fáradékonyság,  töredzett tollazat, csökkent fizikai telsesítmény, állóképesség csökkenése, esetleges megbetegedések.

Ásványi anyag fontosságai: Igen az ásványi anyagok a szervezet    4 - 5 % át teszik ki, létfontosságú megemlíteni pl.a szervezet az ásványianyagokat nem képes előállítani. Azokat kívülről kell a szervezetbe bejuttatni,táplálék formájában. Ásványi anyaggok hiányában a vitamínok hatása sem érvényesül. Legfontosabb ásványi anyagok:  Kalcium, Cink, Foszfor, Fluor, Réz, Mangán, Kálium, Vas, Szelén, és a Magnézium. Lehetne még részletezni milyen ásványi anyganak milyen hatása van az élő szervezetre.

Tenyész állomány:   Attila tenyészállományát tekintve kiváló állományokra,törzsekre vezethető vissza.  Attila kérdésemre elmondta, hogy kiváló nemzetközileg elismert tenyésztőktől szerzett be tenyéssz anyagot. Szeretett volna Gerald Koopmantól a   Kleine Dirkből utódokat beszerezni,azonban Koopman úr  nagyon korrekt módon közölte, hogy a kért családból már csupán dédunokákat tudna adni. Megadta Attilának néhány tenyésztő címét, mint  pl. a Németországi - Sander dúcot , ott a Wunder van Haacht nevű egyedet szerezze meg, mely a Kleine Dirk és Miss Everveen közvetlen fia. A  SANDER dúcban elsődlegesen versenygalambokat tenyésztenek. Viszont Attila kapott egy újabb címet aki a SANDER dúc  társ tenyésztője és így ők is sok galambot visznek a SPIEKER dúcból vissza. Így Attila beszerzéseinek nagy része a SPIEKER dúcból származik.

A teljesség igénye nélkül  Attila tenyészetében található egyedek:

1,/ Wonder van Haacht  (: Sg. Sander : ) Unokája.

A Német Szövetségi Szaklap közlése   - 2010  ben -  " Talán a jelenlegi legjobb tenyéssz hím, melynek utódai és unokái eddig többet teljesítettek mint a  MERX család együttesen.

2,/ Eurostar   959 (: Van Koopen : )    2005 - ben (3) három regionális verseny győztese,közvetlen gyermeke az alábbi eredményt érte el.

1,/ első   díj      indult galamb létszám:                               13.137. db.

1,/ első  díj       indult galamb létszám:                               12.906. db

1,/  első  díj      indult galamb létszám:                                  9.212. db

3,/ Flor Vervoort        4. db. van a tenyésztésbe vonva. Ősei között valamennyi OLIMPIAI   ÁSZ  megtalálható.

4,/ Donkere Bosch   (: Jos Van Den Bosch : )  Ezt a Madarat KOCSÓ János hozta be  Robert Vénusztól.

Nem utolsó  sorban:

5,/ Reijnenek:  Hok  M  Reijnen  - HOLLANDIA - , melynek utódai Tajvanon az alábbi eredményt érték el:

2011 - ben    1. Tajvan race,       2012 - ben  2,   Sun City Dollár  Race:  ( Páva Zoltántól ajándék : ) Röviden talán ennyi lehetne,de lehetne még folytatni  a felsorolást.

Z á r s z ó:  Magyarországon és Németországban több kiváló / versenyző tenyésztőnél jártam,készítettem riportot. Kevés az olyan nagytudással rendelkező tenyésztő mint Attila,aki előre megtervezett tudományos állattenyésztői precizitással tenyészti verseny és tenyéssz galambjait. Nem rejti véka alá tudását,információit. Ezen riportot Attilával abban a reményben készítettem / adtuk közzé, hogy valamelyest előmozdítsuk a versenygalambok eredményes tenyésztését a kezdő fiatal galambászok körében. Ha ezt kismértékben elértük,már akkor sokat tettünk a fiatal postagalambászok érdekébe,mely a Magyar postagalamb tenyésztést előre viheti,eredményesebbé teheti, öregbítheti. Esetleg a Nagyvilágban is méltó helyet foglalhatnak majd el.   Attila köszönöm a szinte mindenre kiterjedő interjúdat !  Riportot készítette, össze állította:  Szabó Ferenc

Utóirat:

Kajtár Attila tenyéssz állományának részletezése a teljesség igénye nélkül:

1,/  Ferrári   792:       Tenyésztője:      Kristtoph  Spieker

Vonal:              Wunder von Haach X Eurostár 959

2,/  Euróstár  804      Vonal:               Mindkét oldalon a Nagypapa Euróstár  959

Tenyésztője:    Kristoph Spieker

3,/   Yuang Figó        Tenyésztője:     Euroloft

Vonal:               Kleine Figo X F10 =  100%  Kees Bosua

4,/   Figo Boy             Vonal:               Porti X Miss Marbelle X F10

Tenyésztője: Sky Steeds Racing Pigeon Loft

www.copyprot.com

Ui. Ez a cikk sorozat folytatódni fog,mely a PGS. Újságban olvasható lesz. Kiegéazítve a takarmányok beltartalmi értékével, a Vitamínok részletezésével  stb.